Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Adresa zařízení

Za Stadionem 1358
697 01 Kyjov
tel.: 518 324 557; 739 084 422
email: agentura@krokkyjov.cz
web: www.krokkyjov.cz

Otevírací doba
Úterý - pátek
8:00 - 11:00/12:00 - 15:30
Lichá sobota: na základě předchozí individuální domluvy
V jiné dny a časy dle předchozí domluvy.

Popis služby

Pomáháme rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé situaci a podporuje zdravější fungování rodiny.
Poskytujeme služby především v rodinách, ale i ambulantně. Napomáháme v oblastech rodiny a jejího uspořádání (péče o děti, výchovy a vztahů v rodině, komunikaci v rodině, kompetencí rodičů, mezigeneračního soužití), vzdělávání a zvládání školní přípravy, bydlení, finanční situace rodiny, zdraví a bezpečí, ochrany práv, komunikaci s úřady a institucemi a další dle zjištěných potřeb rodiny. Pomáháme při navazování bezpečného kontaktu dětí s rodiči a rodinnými příslušníky.


Cílové skupiny
  • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  • Terénní
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  • Dorost (16 – 18 let)
  • Starší děti (11 – 15 let)
  • Mladší děti (7 – 10 let)
  • Děti předškolního věku (1 – 6 let)
  • Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
Kapacita zařízení
Okamžitá kapacita služby ambulantní formy jsou 2, terénní také 3.

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
NE
Cena za službu
Služby jsou poskytovány bezplatně.

Poskytovatel
Krok Kyjov
Adresa poskytovatele
Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov
tel.: 518 324 557; 739 084 422
email: agentura@krokkyjov.cz
web: www.krokkyjov.cz
Právní forma
zapsaný ústav
IČ:
68684312