Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Adresa zařízení

Palackého 1454/14
69501 Hodonín
tel.: 518 322 449, 601 666 689
email: sluzby@cpsphodoninsko.cz
web: www.cpsphodoninsko.cz

Otevírací doba
pondělí 9.00 - 17.00
pátek 16.00 - 20.00 jednou za 14 dnů klub neslyšících

Popis služby

Obsahem služby je organizování sportovních, kulturních, společenských a vzdělávacích akcí.
Dále poskytujeme: prodej příslušenství pro provoz sluchadel a kompenzačních pomůcek, nácvik obsluhy sluchadel, nácvik komunikace v rodině, čištění tvarovek ultrazvukem, výměna hadiček v tvarovkách

Cílové skupiny
  • Osoby zdravotně postižené
  • Senioři
Forma poskytování
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
Kapacita zařízení

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu

Poskytovatel
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.
Adresa poskytovatele
Palackého 1454/14, 69501 Hodonín
tel.: 518 322 449, 601 666 689
email: sluzby@cpsphodoninsko.cz
web: www.cpsphodoninsko.cz
Právní forma
obecně prospěšná společnost
IČ:
29365007