Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Hodonín

Adresa zařízení

Palackého 1454/14
695 01 Hodonín
tel.: 518 322 449, 601 666 689
email: sluzby@cpsphodoninsko.cz
web: www.cpsphodoninsko.cz

Otevírací doba
Hodonín:
pondělí 9.00 - 17.00
pátek 16.00 - 20.00 jednou za 14 dnů klub neslyšících
Veselí nad Moravou:
pondělí 13.00 - 17.00
úterý 8.00 - 12.00
středa 12.00 - 16.00
čtvrtek 14.00 - 18.00

Popis služby

Obsahaem služby je:
-zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - Klub neslyšících a Klub nedoslýchavých
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
-sociálně terapeutické činnosti (Senior klub, Klub internetového kouzlení, Klub šikovných rukou a Fit klub)

Cílovou skupinou jsou osoby se sluchovým postižením a senioři

Cílové skupiny
  • Osoby zdravotně postižené
  • Senioři
Forma poskytování
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
Kapacita zařízení
10 uživatelů

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
Bez úhrady

Poskytovatel
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.
Adresa poskytovatele
Palackého 1454/14, 695 01 Hodonín
tel.: 518 322 449, 601 666 689
email: sluzby@cpsphodoninsko.cz
web: www.cpsphodoninsko.cz
Právní forma
obecně prospěšná společnost
IČ:
29365007