Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Veselí

Adresa zařízení

Za Poštou 110
69801 Veselí nad Moravou
tel.: 518 322 449, 606 663 004
email: sluzby@cpsphodoninsko.cz
web: www.cpsphodoninsko.cz

Otevírací doba
Veselí nad Moravou:
pondělí 13.00 - 17.00
úterý 8.00 - 12.00
středa 12.00 - 16.00
čtvrtek 14.00 - 18.00

Popis služby

Obsahem služby je:
-zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - Klub neslyšících a Klub nedoslýchavých, vzdělávací aktivity např. přednášky, besedy, kurzy znakového jazyka a odezírání, kurzy komunikace, jednodenní a vícedenní volnočasové aktivity
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
-sociálně terapeutické činnosti (Senior klub, Klub internetového kouzlení, Klub šikovných rukou a Fit klub)

Cílovou skupinou jsou osoby se sluchovým postižením od 18 let věku a
senioři, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Cílové skupiny
  • Osoby zdravotně postižené
  • Senioři
Forma poskytování
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
Kapacita zařízení
10 uživatelů Celková roční kapacita služby je 320 uživatelů.

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
Bez úhrady

Poskytovatel
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.
Adresa poskytovatele
Za Poštou 110 , 69801 Veselí nad Moravou
tel.: 518 322 449, 606 663 004
email: sluzby@cpsphodoninsko.cz
web: www.cpsphodoninsko.cz
Právní forma
obecně prospěšná společnost
IČ:
29365007