Sociální rehabilitace

Adresa zařízení

Skácelova 2/2711
695 01 Hodonín
tel.: 518 344 345, 603 289 960
email: poradna@psychocentrumdomecek.cz
web: www.psychocentrumdomecek.cz

Otevírací doba
Po - Pá od 8:00 do 15:30 a dle jednotlivých skupinových aktivit.

Popis služby

Služba SOCIÁLNÍ REHABILITACE poskytuje bezplatné ambulantní služby osobám s psychickým onemocněním či psychickými obtížemi. Služby jsou nabízeny prostřednictvím individuálních nebo skupinových aktivit. Snahou je pomáhat uživatelům pozitivně prožívat mezilidské kontakty, učit komunikaci a spolupráci a směrovat uživatele k soběstačnosti a nezávislosti.
Služba zabezpečuje:
- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále viz přiložený leták.

Cílové skupiny
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • Osoby duševně nemocné
Forma poskytování
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
Kapacita zařízení
cca 70 uživatelů ročně

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
služba je poskytována bezplatně

Poskytovatel
Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.
Adresa poskytovatele
Skácelova 2/2711, 695 01 Hodonín
tel.: 518 344 345, 603 289 960
email: poradna@psychocentrumdomecek.cz
web: www.psychocentrumdomecek.cz
Právní forma
NNO
IČ:
26931818