Sociální rehabilitace

Adresa zařízení

Za poštou 110
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 518 322 449, 606 663 004
email: sluzby@cpsphodoninsko.cz
web: www.cpsphodoninsko.cz

Otevírací doba
pondělí 8.00 - 16.00
úterý 8.00 - 12.00
12.00-16.00 pouze na objednání
středa 8.00 - 16.00
čtvrtek 10.00 - 18.00
8.00-10.00 fakultativní služby
pátek 8.00 - 13.00
8.00 - 14.00 terénní služba

Popis služby

Obsahem služby je:
- nácviky obsluhy a údržby sluchadel a kompenzačních pomůcek (dále jen KP)
- nácvik komunikace v rodině
- alternativní nácviky komunikace
- práce s informacemi
- kurzy odezírání a znakového jazyka
- doprovody k lékaři a na veřejné instituce
- víkendové a týdenní psycho-rehabilitační pobyty
- zprostředkování navazujících služeb
- informační servis o sluchadlech a KP
- instalace KP
- zajištění oprav sluchadel a KP
- zajištění základního sociálního poradenství

Cílové skupiny
  • Osoby zdravotně postižené
Forma poskytování
  • Terénní
  • Ambulantní
Věková skupina
  • bez omezení
Kapacita zařízení

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu

Poskytovatel
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.
Adresa poskytovatele
Za poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 518 322 449, 606 663 004
email: sluzby@cpsphodoninsko.cz
web: www.cpsphodoninsko.cz
Právní forma
obecně prospěšná společnost
IČ:
29365007