Sociální rehabilitace

Adresa zařízení

Štefánikova 15
695 01 Hodonín
tel.: 774 650 134
email: tlachova@cprhodonin.cz
web: www.cprhodonin.cz

Otevírací doba
Celoroční provoz v pracovní dny od 7:30 do 14:00 s výjimkou Vánočních svátků, kdy je služba 14 dní uzavřena.

Popis služby

Posláním sociální rehabilitace je přispět ke zkvalitnění života a podpořit sociální začlenění mladých lidí s lehkým až středně těžkým zdravotním hendikepem a autismem ve věku od 16 - 35 let. Našim cílem je dosáhnout u uživatelů co největší možnou míru samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností.

Cílové skupiny
  • Osoby zdravotně postižené
  • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  • Dorost (16 – 18 let)
Kapacita zařízení
okamžitá kapacita je 10 uživatelů

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
V rozsahu základních činností je sociální rehabilitace poskytována zdarma. Hrazeny jsou fakultativní služby v souladu s platným sazebníkem.

Poskytovatel
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
Adresa poskytovatele
Štefánikova 15, 695 01 Hodonín
tel.: 774 650 134
email: tlachova@cprhodonin.cz
web: www.cprhodonin.cz
Právní forma
zapsaný spolek
IČ:
69722595