Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním

Adresa zařízení

Urbanova 625/8
69701 Kyjov
tel.: 774 740 881
email: kontakt@fenix-centrum.cz
web: www.fenix-centrum.cz

Otevírací doba
Po-Pá: 7.00 - 15.30

Popis služby

Sociální rehabilitace je služba jejímž posláním je pomáhat rozvíjet a posilovat schopnosti a dovednosti dospělým lidem s duševním onemocněním, aby mohli žít v prostředí podle své volby, co nejspokojeněji a nejsamostatněji.

AMBULANTNÍ FORMA

Prostřednictvím nácviku nejrůznějších činností (nácvik komunikace, rozvoj sociálních dovedností, trénink paměti, pozornosti, soustředění, nácvik dovedností pro zvládání náročných životních situací aj.) pomáháme svým klientům k dosažení samostatnosti a nezávislosti. Intervence jsou nabízeny v individuální a skupinové formě. Vše probíhá v příjemném prostředí našeho centra, které prošlo inovací některých prostorů jako je komunitní a konzultační místnost.

TERÉNNÍ FORMA

Náš tým navštěvuje své klienty v jejich přirozeném prostředí, tedy tam kde jsou doma a kde se cítí bezpečně. Svým působením pomáhá při nácviku a podpoře nejrůznějších dovedností, potřebných k plnohodnotnému způsobu života. Jedná se například o asistenci potřebnou pro péči o domácnost, nácvik sebeobslužných činností, doprovod k lékaři, do zaměstnání, ale také třeba na vzdělávací a volnočasové aktivity.

JAK PRACUJEME

Jsme v rámci týmu vybaveni řadou pomůcek pro nácvik orientace, trénink kognitivních funkcí a zlepšení psychické pohody klienta. Součástí terénní služby je také podpora při vyřizování osobních záležitostí na úřadech, u soudu aj. Vždy dle vašich individuálních potřeb.

KOMU UMÍME POMOCI

Primární cílovou skupinou sociální rehabilitace jsou osoby s onemocněním z okruhu psychóz, především schizofrenie a afektivní poruchy, osoby s poruchou osobnosti a osoby s těžšími neurotickými poruchami.

Pečujeme i o klienty seniorského věku, kteří potřebují psychosociální podporu a jejich celkový stav umožňuje zapojení do rehabilitačního a aktivizačního programu. Tým sociální rehabilitace pomáhá těmto lidem překonat samotu, úzkosti, strachy a pocity beznaděje.

Cílové skupiny
 • Osoby duševně nemocné
Forma poskytování
  Věková skupina
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  Kapacita zařízení
  Kapacita ambulantní formy poskytování: počet klientů - 2 Maximální okamžitá kapacita služby. Kapacita terénní formy poskytování: počet klientů - 1 Maximální okamžitá kapacita služby.

  Registr. služba
  ANO
  Bezbariérovost
  NE
  Cena za službu
  Služba je pro klienty poskytována bezplatně

  Poskytovatel
  Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.
  Adresa poskytovatele
  Urbanova 625/8, 69701 Kyjov
  tel.: 774 740 881
  email: kontakt@fenix-centrum.cz
  web: www.fenix-centrum.cz
  Právní forma
  obecně prospěšná společnost
  IČ:
  29369266