Terapeutická komunita Krok

Adresa zařízení

Komenského 2124/88
697 01 Kyjov
tel.: 732200106
email: camlik@oskrok.cz
web: www.oskrok.cz

Otevírací doba
nepřetržitá

Popis služby

Terapeutická komunita představuje nabídku dlouhodobé rezidenční léčby pro drogově závislé klienty. Významným specifikem léčby v komunitě je postupný vývoj klienta o d vzorců chování ovlivněných užíváním drog přes systém kontroly, sebekontroly k sebe disciplíně a samostatnému odpovědnému fungování směrem k sobě i směrem ven, ke společnosti. Skupinová a individuální terapie se opírá o Model růstu Virginie Satirové, terapii rodinných systémů. Práce v tomto modelu umožňuje systematickou terapii a rozvoj vnitřních zdrojů klienta, jeho růst. Dalším významným specifikem je regionální zaměření komunity – tzn. Že intenzivně pracujeme na motivování k léčbě především klienty z regionu. Komunita Krok je komunitou ve městě, což umožňuje spoustu aktivit a také každodenní konfrontaci s reálným světem.

Cílové skupiny
  Forma poskytování
  • Pobytová
  Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  • Dorost (16 – 18 let)
  Kapacita zařízení
  15 lůžek

  Registr. služba
  ANO
  Bezbariérovost
  NE
  Cena za službu
  150Kč/den

  Poskytovatel
  Krok Kyjov
  Adresa poskytovatele
  Komenského 2124/88, 697 01 Kyjov
  tel.: 732200106
  email: camlik@oskrok.cz
  web: www.oskrok.cz
  Právní forma
  zapsaný ústav
  IČ:
  68684312