Terénní programy Kyjov a okolí

Adresa zařízení

Palackého 194
697 01 Kyjov
tel.: 518 613 192; 776 152 977
email: k.centrum@kyjov.charita.cz
web: www.kyjov.charita.cz

Otevírací doba
Pondělí - pátek
10:00 - 19:00

Časový harmonogram terénních programů

Pondělí, Pátek :Kyjov - 9:30 - 12:00 hodin
Úterý: Dubňany - 12:00 - 16:00 hodin terén, 16:00 - 17:30 hodin - Konzultační místnost, 17:30 - 19:30 hodin terén
Středa: Kyjov a okolní obce - 14:00 - 16:00 hodin
Čtvrtek: Veselí nad Moravou - 11:00 - 17:00 hodin

Popis služby

Terénní práce, neboli streetwork, je specifická forma sociální služby, poskytovaná přímo na ulici, kde nabízíme pomoc a podporu drogově závislým, jejich příbuzným a blízkým. Cílem je minimalizace následků drogové závislosti a snaha zvýšit informovanost a orientaci veřejnosti v problematice užívání drog. Díky anonymitě a neformálnímu přístupu představuje terénní práce mnohdy poslední možnost, jak nabídnout specifické skupině drogově závislých sociální služby.

Cílové skupiny
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  • Terénní
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  • Dorost (16 – 18 let)
  • Starší děti (11 – 15 let)
Kapacita zařízení

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
NE
Cena za službu
Služba je bezplatná

Poskytovatel
Arcidiecézní charita Olomouc, Oblastní charita Kyjov
Adresa poskytovatele
Palackého 194, 697 01 Kyjov
tel.: 518 613 192; 776 152 977
email: k.centrum@kyjov.charita.cz
web: www.kyjov.charita.cz
Právní forma
IČ:
44164114