Tlumočnické služby - Hodonín

Adresa zařízení

Palackého 1454/14
69501 Hodonín
tel.: 606 663 004, 702 063 733
email: sluzby@cpsphodoninsko.cz
web: www.cpsphodoninsko.cz

Otevírací doba
Provozní doba terénní služba:
Pondělí: 8.00 - 16.00
Úterý: 8.00 - 16.00
Středa: 8.00 - 16.00
Čtvrtek: 8.00 - 16.00
Pátek: 8.00 - 12.00

Provozní doba ambulantní služba:
Pátek: 16.00 - 20.00 Hodonín 1x za 14 dní

Popis služby

Obsahem služby je:
1. Základní sociální poradenství povinně poskytuje sluchově postiženým osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace tj. zajistit informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci.


2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené - přednášky, skupinové aktivity


3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Služba je provozována terénním způsobem mimo prostory služeb s kontaktními místy ve Veselí nad Moravou, Kyjově a Hodoníně. A to po telefonické, písemné nebo osobní domluvě.
Dále pak ambulantní formou na kontaktních pracovištích Hodonín a Kyjov a to v pátek od 15 - 20 hodin.

Cílovou skupinou jsou osoby s těžkým sluchovým postižením od 18 let věku, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Cílové skupiny
  • Osoby zdravotně postižené
Forma poskytování
  • Terénní
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Starší senioři (nad 80 let)
  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
Kapacita zařízení
ambulantní forma - 1 uživatel terénní forma - 2 uživatelé

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
bez úhrady

Poskytovatel
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko
Adresa poskytovatele
Palackého 1454/14, 69501 Hodonín
tel.: 606 663 004, 702 063 733
email: sluzby@cpsphodoninsko.cz
web: www.cpsphodoninsko.cz
Právní forma
obecně prospěšná společnost
IČ:
29365007