Základní škola a praktická škola Hodonín

Adresa zařízení

Náměstí B. Martinů 2952/5
695 03 Hodonín
tel.: 518 352 895
email: skola@zspshodonin.cz
web: www.zspshodonin.edupage.org

Otevírací doba
pondělí až pátek od 7:00 - 15:15 hodin

Popis služby

Škola se skládá z několika součástí – základní škola (nám. B. Martinů), základní škola speciální (nám. B. Martinů), základní škola při zdravotnickém zařízení (nemocnice TGM), mateřská škola při dětském stacionáři (Anenská 2), školní družina (nám. B. Martinů).
Cílem školy je poskytnout dětem osvojení vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro praktický život a sociální integraci do společnosti.
Komplexní pedagogické působení je vedle „běžných“ předmětů doplněno alternativními metodami práce – arteterapie, canisterapie, psychorelaxační cvičení, brushing, míčkování, bazální stimulace atd. Děti mohou navštěvovat zájmové a terapeutické kroužky: sportovní, stolní tenis, hudebně pohybový, výtvarný, komunikačních dovedností, hudební, psychomotorická cvičení. Škola dále pořádá školy v přírodě, lyžařské kurzy, turistický kurz, výlety a exkurze.

Cílové skupiny
 • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  Věková skupina
  • Starší děti (11 – 15 let)
  • Mladší děti (7 – 10 let)
  • Děti předškolního věku (1 – 6 let)
  Kapacita zařízení
  ZŠ (156), ZŠ speciální (60), ZŠ při nemocnici (20), MŠ (20)

  Registr. služba
  NE
  Bezbariérovost
  NE
  Cena za službu

  Poskytovatel
  Základní škola a praktická škola Hodonín
  Adresa poskytovatele
  Náměstí B. Martinů 2952/5, 695 03 Hodonín
  tel.: 518 352 895
  email: skola@zspshodonin.cz
  web: www.zspshodonin.edupage.org
  Právní forma
  Příspěvková organizace Jihomoravského kraje
  IČ:
  70284831