Vyhledat službu

Vyberte si cílovou skupinu:

Vyberte si z potřeb, které služba naplňuje: • Rodina, děti a mládež
Služba naplňuje potřeby:
 • Aktivity náplň volného času
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Rodina, děti a mládež
Poskytovatel:
Oblastní charita Hodonín, Rodičovské centrum Sluníčko

Adresa:

 • Rodina, děti a mládež
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Služba naplňuje potřeby:
 • Jiná potřeba
 • Stravování
 • Bydlení a ubytování
 • Pomoc v domácnosti
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Rodina, děti a mládež
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Adresa:

 • Rodina, děti a mládež
Služba naplňuje potřeby:
 • Psychická podpora, bezpečí před násilím, řešení vztahů a konfliktů
 • Pomoc v domácnosti
 • Hospodaření s finančními prostředky
Cílové skupiny:
 • Rodina, děti a mládež
Adresa:

 • Rodina, děti a mládež
Služba naplňuje potřeby:
 • Jiná potřeba
 • Hospodaření s finančními prostředky
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Rodina, děti a mládež
Adresa:

 • Rodina, děti a mládež
Služba naplňuje potřeby:
 • Poskytování informací
 • Hospodaření s finančními prostředky
 • Pomoc v domácnosti
 • Jiná potřeba
Cílové skupiny:
 • Rodina, děti a mládež
Poskytovatel:
Diecézní charita Brno, oblastní charita Hodonín

Adresa:

 • Rodina, děti a mládež
 • Osoby zdravotně postižené
Služba naplňuje potřeby:
 • Jiná potřeba
 • Aktivity náplň volného času
 • Hospodaření s finančními prostředky
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Rodina, děti a mládež
 • Osoby zdravotně postižené
Poskytovatel:
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

Adresa:

 • Rodina, děti a mládež
Služba naplňuje potřeby:
 • Aktivity náplň volného času
Cílové skupiny:
 • Rodina, děti a mládež
Adresa:

 • Rodina, děti a mládež
Služba naplňuje potřeby:
 • Jiná potřeba
Cílové skupiny:
 • Rodina, děti a mládež
Poskytovatel:
Středisko výchovné péče Hodonín

Adresa:

 • Rodina, děti a mládež
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Služba naplňuje potřeby:
 • Jiná potřeba
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Rodina, děti a mládež
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Adresa:

 • Rodina, děti a mládež
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
 • Osoby duševně nemocné
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Služba naplňuje potřeby:
 • Vzdělávání, rekvalifikace a zaměstnání
 • Hospodaření s finančními prostředky
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Rodina, děti a mládež
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
 • Osoby duševně nemocné
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Poskytovatel:
Úřad práce v Hodoníně

Adresa: