Vyhledat službu

Vyberte si cílovou skupinu:

Vyberte si z potřeb, které služba naplňuje:



  • Rodina, děti a mládež
  • Osoby zdravotně postižené
Služba naplňuje potřeby:
  • Vzdělávání, rekvalifikace a zaměstnání
  • Stravování
  • Pomoc v domácnosti
  • Péče o osobu
  • Aktivity náplň volného času
  • Poskytování informací
Cílové skupiny:
  • Rodina, děti a mládež
  • Osoby zdravotně postižené
Poskytovatel:
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

Adresa: