Vyhledat službu

Vyberte si cílovou skupinu:

Vyberte si z potřeb, které služba naplňuje: • Osoby zdravotně postižené
Služba naplňuje potřeby:
 • Stravování
 • Bydlení a ubytování
 • Péče o osobu
 • Aktivity náplň volného času
Cílové skupiny:
 • Osoby zdravotně postižené
Poskytovatel:
Zelený dům pohody, p.o.

Adresa:

 • Osoby zdravotně postižené
Služba naplňuje potřeby:
 • Stravování
 • Bydlení a ubytování
 • Péče o osobu
Cílové skupiny:
 • Osoby zdravotně postižené
Poskytovatel:
Domov Horizont, p.o.

Adresa:

 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
Služba naplňuje potřeby:
 • Stravování
 • Bydlení a ubytování
 • Pomoc v domácnosti
 • Péče o osobu
 • Aktivity náplň volného času
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
Poskytovatel:
Charita Kyjov

Adresa:

 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
Služba naplňuje potřeby:
 • Stravování
 • Bydlení a ubytování
 • Pomoc v domácnosti
 • Péče o osobu
Cílové skupiny:
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
Poskytovatel:
Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova

Adresa:

 • Rodina, děti a mládež
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
 • Osoby duševně nemocné
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Služba naplňuje potřeby:
 • Hospodaření s finančními prostředky
 • Poskytování informací
 • Aktivity náplň volného času
 • Péče o osobu
 • Bydlení a ubytování
 • Stravování
 • Psychická podpora, bezpečí před násilím, řešení vztahů a konfliktů
 • Jiná potřeba
Cílové skupiny:
 • Rodina, děti a mládež
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
 • Osoby duševně nemocné
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Poskytovatel:
Městský úřad Hodonín

Adresa:

 • Osoby zdravotně postižené
Služba naplňuje potřeby:
 • Vzdělávání, rekvalifikace a zaměstnání
 • Bydlení a ubytování
 • Aktivity náplň volného času
Cílové skupiny:
 • Osoby zdravotně postižené
Poskytovatel:
Oáza Hodonín-Středisko speciálních služeb

Adresa:

 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
Služba naplňuje potřeby:
 • Jiná potřeba
 • Psychická podpora, bezpečí před násilím, řešení vztahů a konfliktů
 • Vzdělávání, rekvalifikace a zaměstnání
 • Stravování
 • Bydlení a ubytování
 • Pomoc v domácnosti
 • Péče o osobu
 • Aktivity náplň volného času
 • Hospodaření s finančními prostředky
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
Poskytovatel:
Zdislava Veselí, o.p.s.

Adresa:

 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
Služba naplňuje potřeby:
 • Jiná potřeba
 • Psychická podpora, bezpečí před násilím, řešení vztahů a konfliktů
 • Stravování
 • Bydlení a ubytování
 • Pomoc v domácnosti
 • Péče o osobu
 • Hospodaření s finančními prostředky
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
Poskytovatel:
Zdislava Veselí, o.p.s.

Adresa:

 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
Služba naplňuje potřeby:
 • Stravování
 • Bydlení a ubytování
 • Péče o osobu
Cílové skupiny:
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
Poskytovatel:
Nemocnice TGM Hodonín, p.o.

Adresa:

 • Osoby zdravotně postižené
Služba naplňuje potřeby:
 • Bydlení a ubytování
 • Aktivity náplň volného času
 • Hospodaření s finančními prostředky
 • Poskytování informací
 • Vzdělávání, rekvalifikace a zaměstnání
 • Tlumočení, orientace v prostředí, doprovázení
Cílové skupiny:
 • Osoby zdravotně postižené
Poskytovatel:
Liga vozíčkářů

Adresa: