Denní stacionář

Adresa zařízení

P. Jilemnického 1
695 03 Hodonín
tel.: 518 321 580
email: houspm@telecom.cz
web: www.zelenydumpohody.cz

Otevírací doba
dle domluvy

Popis služby

V denním stacionáři Zeleného domu pohody se poskytují ambulantní služby osobám s mentálním postižením. Služby denního stacionáře zahrnují pomoc uživatelům při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílové skupiny
  • Osoby zdravotně postižené
Forma poskytování
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  • Dospělí (27 – 64 let)
Kapacita zařízení
13 uživatelů

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
NE
Cena za službu
dle ceníku dostupného v zařízení a na webových stránkách zařízení

Poskytovatel
Zelený dům pohody, p.o.
Adresa poskytovatele
P. Jilemnického 1, 695 03 Hodonín
tel.: 518 321 580
email: houspm@telecom.cz
web: www.zelenydumpohody.cz
Právní forma
Příspěvková organizace Jihomoravského kraje
IČ:
46937170