Nízkoprahový klub Wu-Wej

Adresa zařízení

Sv. Čecha 280
697 01 Kyjov
tel.: 518 323 794; 777 128 849
email: wu-wej@kyjov.charita.cz
web: www.wu-wej.estranky.cz

Otevírací doba
Pondělí - čtvrtek
13:00 - 18:00

Po osobní domluvě s pracovníkem možná osobní schůzka i mimo otevírací dobu.

Popis služby

Posláním Nízkoprahového klubu Wu-Wej je pomáhat dětem a mládeži ve věku 11-26 let z Kyjova a blízkého okolí, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, k pozitivní změně v životním způsobu a k sociálnímu začlenění do jejich přirozeného prostředí. Poskytovat jim informace, odbornou pomoc a podporu při řešení problémů v dospívání.
Poskytujeme:
- Sociální služby: kontaktní práce, situační intervence, informační servis klientovi, poradenství, krizová intervence, zprostředkování dalších služeb, kontakt s institucemi ve prospěch klienta, případová práce a práce s blízkými osobami.
- Volnočasové aktivity: stolní fotbálek, badminton, kuželky, šipky, PC s internetem, poslech hudby, beat-box, hudební zkušebna, filmový klub, tvořivé dílny a jiné.
- Prostor pro seberealizaci: možnost zapojit se do plánování a organizování klubu, osobní zapojení do tvorby vlastních programů (turnaje ve fotbálku, diskotéky, tvořivé dílny).

Cílové skupiny
  • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  • Dorost (16 – 18 let)
  • Starší děti (11 – 15 let)
Kapacita zařízení

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
NE
Cena za službu
Služba je bezplatná

Poskytovatel
Adresa poskytovatele
Sv. Čecha 280, 697 01 Kyjov
tel.: 518 323 794; 777 128 849
email: wu-wej@kyjov.charita.cz
web: www.wu-wej.estranky.cz
Právní forma
IČ: