Osobní asistence

Adresa zařízení

Štefánikova 15
695 01 Hodonín
tel.: 774 650 344
email: obrova@cprhodonin.cz
web: www.cprhodonin.cz

Otevírací doba
nepřetržitá

Popis služby

Pomáháme dětem od 1 roku do 26 let s fyzickým, mentálním či kombinovaným hendikepem a autismem v jejich rozvoji a integraci. Cílem je poskytování osobní asistence dětem s postižením a pomoci rodině vytvořit reálný systém komplexní péče o postiženého člena rodiny. Osobní asistent pomáhá klientovi při osobní hygieně, zajišťování stravy, zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při chodu domácnosti, pomoc při uplatňování práv, při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím.

Cílové skupiny
  • Osoby zdravotně postižené
  • Rodina, děti a mládež
Forma poskytování
  • Terénní
Věková skupina
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  • Dorost (16 – 18 let)
  • Starší děti (11 – 15 let)
  • Mladší děti (7 – 10 let)
  • Děti předškolního věku (1 – 6 let)
Kapacita zařízení
14 klientů

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
Osobní asistenci si klient částečně hradí sám: 75 Kč za 1 hodinu nebo zvýhodněný měsíční paušál.

Poskytovatel
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
Adresa poskytovatele
Štefánikova 15, 695 01 Hodonín
tel.: 774 650 344
email: obrova@cprhodonin.cz
web: www.cprhodonin.cz
Právní forma
Občanské sdružení
IČ:
69722595