Vyhledat službu

Vyberte si cílovou skupinu:

Vyberte si z potřeb, které služba naplňuje:  • Osoby duševně nemocné
Služba naplňuje potřeby:
  • Jiná potřeba
  • Psychická podpora, bezpečí před násilím, řešení vztahů a konfliktů
  • Tlumočení, orientace v prostředí, doprovázení
  • Vzdělávání, rekvalifikace a zaměstnání
  • Pomoc v domácnosti
  • Aktivity náplň volného času
  • Hospodaření s finančními prostředky
  • Poskytování informací
Cílové skupiny:
  • Osoby duševně nemocné
Poskytovatel:
Dotyk II

Adresa: