Sociální rehabilitace Liga vozíčkářů

Adresa zařízení

Štefánikova 15
695 01 Hodonín
tel.: 775 310 221
email: helena.zeniskova@ligavozic.cz
web: www.ligavozic.cz/hodonin

Otevírací doba
Pondělí-pátek 8.00-14:30

Popis služby

Sociální rehabilitace je služba, která lidem se zdravotním postižením pomáhá zvýšit svou soběstačnost, samostatnost a nezávislost. Zaměřuje se na rozvoj vašich schopností a dovedností, posilování návyků a nácvik činností nezbytných pro samostatný život.
Činnosti, které služba poskytuje, jsou uvedeny v §70 zákona 108/2006 o sociálních službách a vyhlášce 505/2006.
Naším cílem je, aby naši klienti:
- získali dovednosti potřebné v běžném životě,
- získali dovednosti potřebné v zaměstnání nebo samostatném bydlení
- rozšířili svou kvalifikaci,
- zvýšili své počítačové dovednosti,
- trávili aktivně svůj čas ve společnosti,
- uměli vyhledávat informace a pracovat s nimi.

Cílové skupiny
  • Osoby zdravotně postižené
Forma poskytování
  • Terénní
  • Ambulantní
Věková skupina
  • Dospělí (27 – 64 let)
  • Mladí dospělí (19 – 26 let)
  • Dorost (16 – 18 let)
Kapacita zařízení
Okamžitá kapacita je 1 klient, maximální kapacita je 18.

Registr. služba
ANO
Bezbariérovost
ANO
Cena za službu
Služba je poskytována zdarma.

Poskytovatel
Adresa poskytovatele
Štefánikova 15, 695 01 Hodonín
tel.: 775 310 221
email: helena.zeniskova@ligavozic.cz
web: www.ligavozic.cz/hodonin
Právní forma
IČ: