Aktuality

Sportovní odpoledne

14.08.2018


Źádost o setrvání/zařazení sociální služby do Minimální sítě města Hodonína

22.01.2016

Žádost o zařazení do minimální sítě sociálních služeb pro rok 2016. Žádat si mohou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb do 31.1.2016 při dodržení podmínek stanovených v Programu přidělování dotací na podporu registrovaných sociálních služeb (viz. níže.


ikonka zadost_o_zarazeni_do_minimalni_site_socialnich_sluzeb 2016.xls

Okresní síť sociálních služeb pro rok 2016 - okres Hodonín

16.10.2015

Materiál obsahuje výčet všech sociálních služeb působících v okrese Hodonín. Pokud ve sloupci "Zařazení do kategorie" obsahuje písmeno "A" - je této službě poskytnuta garance na spolufinancování v roce 2016 ze strany obcí ORP Hodonín. Tabulka ve formátu xls obsahuje přehled finančních částek při nichž vychází město Hodonín a obce SO ORP Hodonín při poskytování garance sociálním službám.


ikonka okresní minimální sít Hodonín do rady.pdf
ikonka náklady na soc. služby na rok 2016 z reálných nákladů.xlsx

Žádosti o dotace na sociální služby na rok 2016

16.10.2015

Žádosti o dotace na sociální služby na rok 2015 jsou určeny registrovaným poskytovatelům sociálních služeb zařazeným: a) v Minimální síti sociálních služeb města Hodonína b) v Okresní síti sociálních služeb pro rok 2016 - s podmínkou, že mají uživatele z Hodonína Bližší informace naleznete v Dotačním programu na podporu sociálních služeb pro rok 2016.


ikonka program - vyhlášený.pdf
ikonka Program sociální služby příl. č. 1 - žádost o dotaci.xls
ikonka Program sociální služby příl. č. 2.xls
ikonka Program sociální služby příloha 1 a 2 k žádosti o dotaci.xls
ikonka příloha č. 3.pdf

Žádost o zařazení do minimální sítě sociálních služeb pro rok 2015

14.01.2015

Žádost o zařazení do minimální sítě sociálních služeb pro rok 2015. Žádat si mohou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb při dodržení podmínek stanovených Zásadami pro financování sociálních služeb z rozpočtu města Hodonína. Odevzdávat ji můžete osobně nebo poštou na Městský úřad Hodonín, odbor sociálních služeb, koordinátorce KPSS nejpozději do 31.1.2015.


ikonka žádost o zařazení do minimální sítě sociálních služeb.xls

Připomínkování návrhu Komunitního plánu sociálních služeb Hodonínska na obdobní 2015 - 2017

06.11.2014

Dobrý den, chtěli bychom Vám představit návrh nově připravovaného Komunitního plánu sociálních služeb Hodonínska pro období 2015 - 2017. Na tomto materiálu v uplynulém roce pracovalo více než 70 lidí, spjatých s problematikou sociálních služeb (zástupci zadavatelů, uživatelů i poskytovatelů sociálních služeb). I přesto budeme rádi, pokud nám svojí připomínkou pomůžete materiál "doladit do konečné podoby" před jeho schválením radou města a zastupitelstvem města Hodonína. K připomínkování, prosím, použijte přiloženého formuláře. Ukončení sběru připomínek připadá na 12.11.2014. Děkujeme Vám za Váš zájem a aktivní přístup.


ikonka Komunitní plán rozvoje sociálních služeb pro Hodonínsko6.11..pdf
ikonka připomínkovací formulář KPSS.docx
ikonka Pravidla pro připomínkování Komunitního plánu sociálních služeb Hodonínska na období 2015.pdf

Komunitní plánování sociálních služeb: www.kpss-hodonin.cz

24.09.2013

Vše o procesu komunitního plánování sociálních služeb včetně pozvánek na schůzky pracovních skupin působících v komunitním plánování sociálních služeb a zápisů z pracovní skupin najdete na internetových stránkách www.kpss-hodonin.cz Aktivní odkaz na stránky komunitního plánování naleznete v záložce Užitečné odkazy na těchto internetových stránkách.