Vyhledat službu

Vyberte si cílovou skupinu:

Vyberte si z potřeb, které služba naplňuje: • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Služba naplňuje potřeby:
 • Stravování
 • Bydlení a ubytování
 • Péče o osobu
Cílové skupiny:
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Poskytovatel:
Diecézní charita Brno, oblastní charita Hodonín

Adresa:

 • Rodina, děti a mládež
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Služba naplňuje potřeby:
 • Jiná potřeba
 • Hospodaření s finančními prostředky
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Rodina, děti a mládež
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Poskytovatel:
Krok Kyjov

Adresa:

 • Rodina, děti a mládež
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Služba naplňuje potřeby:
 • Jiná potřeba
 • Hospodaření s finančními prostředky
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Rodina, děti a mládež
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Poskytovatel:
Arcidiecézní charita Olomouc, Oblastní charita Kyjov

Adresa:

 • Rodina, děti a mládež
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Služba naplňuje potřeby:
 • Jiná potřeba
Cílové skupiny:
 • Rodina, děti a mládež
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Adresa:
 • Svatoborská 27/4, 697 01 Kyjov
 • tel.: 518 616 462, 731 402 095
 • email: neuveden
 • web:


 • Rodina, děti a mládež
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
 • Osoby duševně nemocné
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Služba naplňuje potřeby:
 • Jiná potřeba
 • Psychická podpora, bezpečí před násilím, řešení vztahů a konfliktů
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Rodina, děti a mládež
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
 • Osoby duševně nemocné
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Poskytovatel:
Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

Adresa:

 • Rodina, děti a mládež
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
 • Osoby duševně nemocné
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Služba naplňuje potřeby:
 • Psychická podpora, bezpečí před násilím, řešení vztahů a konfliktů
Cílové skupiny:
 • Rodina, děti a mládež
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
 • Osoby duševně nemocné
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Poskytovatel:
Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.

Adresa:

 • Rodina, děti a mládež
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
 • Osoby duševně nemocné
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Služba naplňuje potřeby:
 • Psychická podpora, bezpečí před násilím, řešení vztahů a konfliktů
Cílové skupiny:
 • Rodina, děti a mládež
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
 • Osoby duševně nemocné
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Poskytovatel:
Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.

Adresa:

 • Rodina, děti a mládež
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Služba naplňuje potřeby:
 • Jiná potřeba
 • Stravování
 • Bydlení a ubytování
 • Pomoc v domácnosti
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Rodina, děti a mládež
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Poskytovatel:
Krok Kyjov

Adresa:

 • Osoby duševně nemocné
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Služba naplňuje potřeby:
 • Jiná potřeba
 • Psychická podpora, bezpečí před násilím, řešení vztahů a konfliktů
 • Péče o osobu
 • Aktivity náplň volného času
 • Hospodaření s finančními prostředky
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Osoby duševně nemocné
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Poskytovatel:
Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

Adresa:

 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Služba naplňuje potřeby:
 • Jiná potřeba
 • Tlumočení, orientace v prostředí, doprovázení
 • Vzdělávání, rekvalifikace a zaměstnání
 • Bydlení a ubytování
 • Aktivity náplň volného času
 • Hospodaření s finančními prostředky
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Poskytovatel:
Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava

Adresa: