Vyhledat službu

Vyberte si cílovou skupinu:

Vyberte si z potřeb, které služba naplňuje:  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Služba naplňuje potřeby:
  • Jiná potřeba
  • Tlumočení, orientace v prostředí, doprovázení
  • Vzdělávání, rekvalifikace a zaměstnání
  • Bydlení a ubytování
  • Aktivity náplň volného času
  • Hospodaření s finančními prostředky
  • Poskytování informací
Cílové skupiny:
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Poskytovatel:
Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava

Adresa: