Vyhledat službu

Vyberte si cílovou skupinu:

Vyberte si z potřeb, které služba naplňuje:  • Osoby duševně nemocné
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Služba naplňuje potřeby:
  • Jiná potřeba
  • Psychická podpora, bezpečí před násilím, řešení vztahů a konfliktů
  • Péče o osobu
  • Aktivity náplň volného času
  • Hospodaření s finančními prostředky
  • Poskytování informací
Cílové skupiny:
  • Osoby duševně nemocné
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Poskytovatel:
Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

Adresa: