Vyhledat službu

Vyberte si cílovou skupinu:

Vyberte si z potřeb, které služba naplňuje: • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
Služba naplňuje potřeby:
 • Tlumočení, orientace v prostředí, doprovázení
 • Aktivity náplň volného času
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
Poskytovatel:
Zdravotně postižení a senioři, Veselská oblast

Adresa:

 • Osoby zdravotně postižené
Služba naplňuje potřeby:
 • Jiná potřeba
Cílové skupiny:
 • Osoby zdravotně postižené
Poskytovatel:
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Adresa:

 • Rodina, děti a mládež
 • Osoby zdravotně postižené
Služba naplňuje potřeby:
 • Jiná potřeba
 • Péče o osobu
 • Aktivity náplň volného času
 • Hospodaření s finančními prostředky
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Rodina, děti a mládež
 • Osoby zdravotně postižené
Poskytovatel:
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

Adresa:

 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
Služba naplňuje potřeby:
 • Jiná potřeba
 • Psychická podpora, bezpečí před násilím, řešení vztahů a konfliktů
 • Vzdělávání, rekvalifikace a zaměstnání
 • Péče o osobu
 • Aktivity náplň volného času
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
Poskytovatel:
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko

Adresa:

 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
Služba naplňuje potřeby:
 • Jiná potřeba
 • Psychická podpora, bezpečí před násilím, řešení vztahů a konfliktů
 • Vzdělávání, rekvalifikace a zaměstnání
 • Péče o osobu
 • Aktivity náplň volného času
Cílové skupiny:
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
Poskytovatel:
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko

Adresa:

 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
Služba naplňuje potřeby:
 • Tlumočení, orientace v prostředí, doprovázení
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
Poskytovatel:
Tyfloservis

Adresa:

 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
Služba naplňuje potřeby:
 • Jiná potřeba
 • Psychická podpora, bezpečí před násilím, řešení vztahů a konfliktů
 • Vzdělávání, rekvalifikace a zaměstnání
 • Péče o osobu
 • Aktivity náplň volného času
Cílové skupiny:
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
Poskytovatel:
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko

Adresa:

 • Osoby zdravotně postižené
 • Osoby duševně nemocné
Služba naplňuje potřeby:
 • Aktivity náplň volného času
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Osoby zdravotně postižené
 • Osoby duševně nemocné
Poskytovatel:
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s., SPMP ČR pobočný spolek Hodonín

Adresa:

 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
Služba naplňuje potřeby:
 • Tlumočení, orientace v prostředí, doprovázení
 • Vzdělávání, rekvalifikace a zaměstnání
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
Poskytovatel:
Svaz tělesně postižených v ČR

Adresa:

 • Osoby zdravotně postižené
Služba naplňuje potřeby:
 • Jiná potřeba
 • Psychická podpora, bezpečí před násilím, řešení vztahů a konfliktů
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Osoby zdravotně postižené
Poskytovatel:
Arcidiecézní charita Olomouc, Oblastní charita Kyjov

Adresa: