Vyhledat službu

Vyberte si cílovou skupinu:

Vyberte si z potřeb, které služba naplňuje: • Osoby zdravotně postižené
Služba naplňuje potřeby:
 • Tlumočení, orientace v prostředí, doprovázení
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Osoby zdravotně postižené
Poskytovatel:
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko

Adresa:

 • Osoby zdravotně postižené
Služba naplňuje potřeby:
 • Tlumočení, orientace v prostředí, doprovázení
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Osoby zdravotně postižené
Poskytovatel:
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko

Adresa:

 • Osoby zdravotně postižené
Služba naplňuje potřeby:
 • Tlumočení, orientace v prostředí, doprovázení
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Osoby zdravotně postižené
Poskytovatel:
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko

Adresa:

 • Osoby zdravotně postižené
Služba naplňuje potřeby:
 • Stravování
 • Bydlení a ubytování
 • Péče o osobu
 • Aktivity náplň volného času
Cílové skupiny:
 • Osoby zdravotně postižené
Poskytovatel:
Zelený dům pohody, p.o.

Adresa:

 • Rodina, děti a mládež
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
 • Osoby duševně nemocné
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Služba naplňuje potřeby:
 • Vzdělávání, rekvalifikace a zaměstnání
 • Hospodaření s finančními prostředky
 • Poskytování informací
Cílové skupiny:
 • Rodina, děti a mládež
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
 • Osoby duševně nemocné
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Poskytovatel:
Úřad práce v Hodoníně

Adresa:

 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
Služba naplňuje potřeby:
 • Péče o osobu
Cílové skupiny:
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
Poskytovatel:
Nemocnice Kyjov

Adresa:

 • Rodina, děti a mládež
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
 • Osoby duševně nemocné
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Služba naplňuje potřeby:
 • Jiná potřeba
Cílové skupiny:
 • Rodina, děti a mládež
 • Senioři
 • Osoby zdravotně postižené
 • Osoby duševně nemocné
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Poskytovatel:
Homedica

Adresa: