Seznam poskytovatelů


Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Kontakt

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

Kontakt


Dětské centrum Kyjov, p.o.

Kontakt
 • Strážovská 965/2, 697 01 Kyjov
 • tel.: 518 601 392
 • email: neda@nemkyj.cz
 • web: www.ku-kyjov.cz
 • IČ: 47377445
 • Právní forma: Příspěvková organizace Jihomoravského kraje

Dětský domov Hodonín, p.o.

Kontakt
 • Jarošova 2267/1, 695 01 Hodonín
 • tel.: 518 305 305
 • email: dd.hodonin@ho.orgman.cz
 • web:
 • IČ: 64480020
 • Právní forma: Příspěvková organizace Jihomoravského kraje


Domov Horizont, p.o.

Kontakt

Domov na Jarošce, příspěvková organizace

Kontakt

Domov pro seniory Bažantnice, p.o.

Kontakt

Dotyk II

Kontakt
 • Vídeňská 127, 619 00 Brno
 • tel.: 777 77 88 71
 • email: info@dotyk2.cz
 • web: www.dotyk2.cz
 • IČ: 29277817
 • Právní forma: obecně prospěšná společnost