Seznam poskytovatelů


Městský úřad Kyjov

Kontakt

Nemocnice TGM Hodonín, p.o.

Kontakt
 • Purkyňova 2731/11, 695 26 Hodonín
 • tel.: 518 306 281
 • email: buskova@nemho.cz
 • web: nemho.cz
 • IČ: 226637
 • Právní forma: Příspěvková organizace Jihomoravského kraje

Oáza Hodonín-Středisko speciálních služeb

Kontakt

Oblastní charita Hodonín, Rodičovské centrum Sluníčko

Kontakt

Oblastní odbočka sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých

Služby:
Kontakt

Okresní správa sociálního zabezpečení Hodonín

Kontakt

Parkinson klub Slovácko

Kontakt
 • Polní 12, 695 01 Hodonín
 • tel.: 721125064
 • email: skrkal@seznam.cz
 • web: www.parkinson-cz.net
 • IČ: 26572192
 • Právní forma: Občanské sdružení zřízené Společností Parkinson o.s. Praha

Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.

Kontakt

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín

Kontakt

Práh Jižní Morava

Kontakt