Seznam poskytovatelů


Probační a mediační služba Hodonín

Kontakt

Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

Kontakt

S-centrum Hodonín, p.o.

Kontakt

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Kontakt

Slezská diakonie

Kontakt

Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.

Kontakt

Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava

Kontakt
  • Bratislavská 65a, 60200 Brno
  • tel.: 545246673
  • email: srnm@srnm.cz
  • web: www.srnm.cz
  • IČ: 44015178
  • Právní forma: Občanské sdružení

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s., SPMP ČR pobočný spolek Hodonín

Kontakt

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno

Služby:
Kontakt

Středisko výchovné péče Hodonín

Kontakt