Seznam poskytovatelů


Okresní správa sociálního zabezpečení Hodonín

Kontakt

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z. ú.

Kontakt
 • Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín
 • tel.: 737 077 376, 737 998 826
 • email: n.karlikova@pahop.cz
 • web: www.pahop.cz
 • IČ: 04977408
 • Právní forma: zapsaný ústav

Parkinson klub Slovácko

Kontakt
 • Polní 12, 695 01 Hodonín
 • tel.: 721125064
 • email: skrkal@seznam.cz
 • web: www.parkinson-cz.net
 • IČ: 26572192
 • Právní forma: Občanské sdružení zřízené Společností Parkinson o.s. Praha

Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.

Kontakt

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín

Kontakt
 • P. Jilemnického 2854/2, 695 03 Hodonín
 • tel.: 518 351 529
 • email: poradna@ppphodonin.cz
 • web: www.ppphodonin.cz
 • IČ: 49939378
 • Právní forma: Příspěvková organizace Jihomoravského kraje

Práh Jižní Morava

Kontakt

Probační a mediační služba Hodonín

Kontakt

Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

Kontakt

S-centrum Hodonín

Kontakt

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Kontakt